Engelli Aylığı Nasıl Alınır?

Engelli vatandaşlarımızın geçimlerini temin için devletten aylık talep etme hakkı bulunmaktadır. Tabii ki her engeli bulunan kişiye engelli aylığı bağlanmaz. Zira öncelikle muhtaçlık durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Engelli aylığı bağlanması 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Kanunun adına baktığımızda engelli vatandaşları kapsamadığı yorumu çıkıyor.

Gerçekten 1976 yılında çıkarılan Kanun ilk hâliyle engelli vatandaşları kapsamıyor. Ama, 2005 yılında, 5378 sayılı Kanun ile eklenen ek madde ile engelli vatandaşlarımıza bu yasa kapsamında aylık bağlanması hüküm altına alınmıştır.

Muhtaç ve Kimsesizlere Aylık Bağlanır

Engelli vatandaşımızın maaş almaya hak kazanabilmesi için, muhtaç, kimsesiz ve güçsüz olması gerekiyor. Kanunun ifadesine göre engelli aylığı bağlanabilmesi için aranan ilk şart;

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli olduğunun tam teşekküllü bir hastaneden alınan raporla belgelenmesi gerekiyor. İkinci olarak 18 yaşını tamamlamış ve bakacak kimsesinin olmaması,

Üçüncü olarak da her ne ad altında olursa olsun aylık gelir tutarının memur maaş katsayısı ile 300 gösterge rakamının çarpılması sonucu bulunacak rakamın altında olması gerekiyor.

Nasıl Başvurulur?

En çok karşılaştığımız soruların başında engelli olan veya engelli yakını bulunan kişilerin aylık talep etmek için nereye başvuracakları ve hangi yolu izleyecekleri yönündedir. Yani izlenecek yoldan habersiz olmalarıdır.

Öncelikle engelli aylığına başvuracak olan kişinin bir Başvuru Formu doldurması gerekiyor. Başvuru formu Kaymakamlıklara bağlı mal müdürlüklerinden alınabilir.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz üzere, malullük ve sakatlık aylığa bağlanacaklar için engelli raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

Başvuru formuyla birlikte 2 adet fotoğraf gereklidir.

Başvurular kişinin ikamet ettiği yerin ilçe kaymakamlığına yapılır. Ancak, aylık bağlanmasına kaymakamlıklar karar vermez. Kişinin belgeleri eksiksiz olarak alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aylık bağlayan son makam burasıdır.

Aylık başvurusu yapılırken başvuru formuyla birlikte istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Dilekçe
  • Mal Bildirim Beyanı,
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
  • Sağlık Kurul Raporu
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Fakirlik Kağıdı (Muhtarlıklardan alınır)
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan Maaş Almadığını Gösteren Belge.

Bu belgeler hazırlanarak bağlı bulunan illerde Valilik ve Defterdarlık, ilçelerde Kaymakamlık ve Malmüdürlüklerine başvurulur. İstenen belgeler içinde hâlâ neden Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alınmadığına dair belge istenir, anlaşılır gibi değil ama istendiği için sizler aylık taleplerinizin kısa sürede sonuçlanması için gönderiniz.

Sağlık Yardımı Nasıl Alınır?

Engelli maaşı için başvuru yapıldığında verilen 2022 kartı ile kişiler devlet hastanelerinde bedava muayene ve tedavi olabilirler. Yani, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan engelli vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler. Ancak, özel hastanelere gidemezler. Üniversite hastanelerine ise, ancak sevk yapılarak gidebilirler.

Aylığı almakta olan aile reisinin aylığı; eşinin de bu aylığı hak etmesi halinde veya bu aylığı alma hakkına sahip biriyle evlenmesi durumunda %50 oranında artırılmaktadır.

2022 sayılı Yasaya göre aylıklar üç ayda bir peşin olarak alınır. Aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgâhlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Bankoları aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil ya da vasilerine ödenir.